Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Phổ biến - Tuyên truyền
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
TIN TỨC NÔNG THÔN MỚI - TRONG NƯỚC
 
Nghị quyết số 25/2021/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 28/7/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
16:33 - 26/08/2021 - Đinh Thị Thu Huyền
Tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại...
Tìm kiếm
Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
10:16 | 29/09/2021 - Đinh Thị Thu Huyền
Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020
09:58 | 29/03/2021 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngày 23/3/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới phối hợp với UBND thánh phố Hà Nội tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020.
HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG VÀ SẢN PHẨM OCOP KHU VỰC PHÍA NAM TẠI TỈNH HẬU GIANG NĂM 2020
16:17 | 15/12/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Bài dự thi: Sắc màu làng quê hiện đại
15:05 | 07/12/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Loại hình: Báo Điện tử (D) Tác giả: Đào Cảnh - Báo Đại biểu nhân dân
Một huyện có 67 sản phẩm được công nhận OCOP
11:03 | 04/12/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Huyện Hải Hậu (Nam Định) có 67 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Huyện này cũng đang xây dựng mô hình điểm NTM kiểu mẫu “Sáng, xanh, sạch, đẹp”.
222 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
08:50 | 02/12/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Tại buổi làm việc giữa Bộ NN-PTNT và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã công bố 222 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.
Điện khí hóa nông thôn
08:39 | 01/12/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngành Công thương triển khai 2 tiêu chí trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là điện nông thôn (tiêu chí số 4) và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7). Mặc dù khi triển khai đã gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với quyết tâm của cả ngành và sự chung tay, đồng thuận của người dân, Chương trình đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững
10:36 | 27/11/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Cho đến thời điểm này, nhiều địa phương trên cả nước đã về đích nông thôn mới, song không dừng lại ở đó, người dân nhiều xã vẫn đang tiếp tục sôi nổi với phong trào thi đua ‘‘Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu’’ với nhiều cách làm hay hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững.
Giải pháp tăng cường kết nối nông thôn - đô thị
14:25 | 23/11/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại đất nước và hội nhập quốc tế, phát triển “tam nông” (nông nghiệp, nông dân, nông thôn) được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng và coi đó là cơ sở và lực lượng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái. Đầu tư công cho “tam nông” là điều kiện nền tảng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng yêu cầu
Vạn Ninh: Cần khoảng 295 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao
09:21 | 20/11/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
12345678
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA