Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Phổ biến - Tuyên truyền
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
TIN TỨC NÔNG THÔN MỚI - TRONG NƯỚC
 
Nghị quyết số 25/2021/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 28/7/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
16:30 | 26/08/2021 - Đinh Thị Thu Huyền
Tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại...

Với mục tiêu cụ thể đến năm 2025 phấn đấu cả nước có: ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã, huyện, tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; có ít nhất 50% huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong đó có ít nhất 20% số huyện đạt chuẩn được công nhận là huyện nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 02 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách nhà nước bố trí cho Chương trình tối thiểu là 196.332 tỷ đồng, trong đó: Vốn ngân sách Trung ương: 39.632 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương: 156.700 tỷ đồng.

Với nguyên tắc phân bổ vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững; ưu tiên nguồn lực cho các xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, nhất là các xã an toàn khu, xã đạt dưới 15 tiêu chí; hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn nhưng chỉ tiêu vẫn còn thấp để nâng cao chất lượng các tiêu chí và bảo đảm bền vững; bố trí vốn hỗ trợ các Chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2021-2025, ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình với nguyên tắc năm 2021 tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ như giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2022-2025, căn cứ dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, ngân sách Trung ương không hỗ trợ các địa phương có điều tiết về ngân sách Trung ương ( trừ tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi), ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Quảng Ngãi, trong đó ưu tiên hỗ trợ các địa phương miền núi, Tây Nguyên, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương từ 60% trở lên.

Chi tiết Nghị quyết số 25

 

 

 


CÁC TIN KHÁC

VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA