Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
TIN TỨC NÔNG THÔN MỚI - TRONG TỈNH
 
Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
08:38 | 12/02/2020 - Huỳnh Quang Thành
Ngày 11/02/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 306/SNN-VPĐP về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

        Theo Công văn số 306/SNN-VPĐP nêu trên, đến đầu năm 2020, tổng hợp từ báo cáo của các địa phương, tỉnh Khánh Hòa có 50/94 xã (53,2% số xã) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, có 07 xã chưa đạt đủ 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2017-2020 gồm: Vạn Lương, Vạn Hưng, Vạn Thắng, Diên Lâm, Cam Hiệp Nam, Cam Hải Đông, Cam An Bắc – chi tiết các chỉ tiêu chưa đạt theo phụ lục 01 đính kèm), còn 17 xã đạt dưới 10 tiêu chí (gồm: Vạn Thạnh, Ninh Phước, Sơn Tân, Thành Sơn, Ba Cụm Nam, Khánh Hiệp, Khánh Thượng, Khánh Trung, Khánh Phú, Sơn Thái, Khánh Bình, Khánh Nam, Khánh Đông, Khánh Thành, Cầu Bà, Liên Sang, Giang Ly- chi tiết các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt theo phụ lục 02 đính kèm), số tiêu chí nông thôn mới bình quân chung trên địa bàn toàn tỉnh là 15 tiêu chí/xã, thành phố Nha Trang có 07/08 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

           Để hoàn thành mục tiêu Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành tại Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh: Phấn đấu đến cuối năm 2020 tỉnh Khánh Hòa có 58/94 xã (61,7% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã dưới 10 tiêu chí, số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn bình quân chung trên địa bàn toàn tỉnh là 16,5 tiêu chí/xã, thành phố Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình nông thôn mới) đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Sở, Ban, ngành khẩn trương chỉ đạo, giám sát, triển khai thực hiện các nội dung công việc: 

           1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

           a) Đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020: Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ xã đạt chuẩn đúng thời hạn, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét, tổng hợp, gửi các Sở, Ban, ngành hỗ trợ, trình UBND tỉnh giải quyết. 

           b) Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn: Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ xã đạt và giữ vững 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh, đồng thời thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đã đăng ký.  

          c) Đối với các xã hiện đạt dưới 10 tiêu chí: Đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện các giải pháp để đến cuối năm không còn xã dưới 10 tiêu chí (Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất một số giải pháp như phụ lục 02 đính kèm).        

                  d) Về việc thành phố Nha Trang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Đề nghị thực hiện theo ý kiến thống nhất của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ; trong đó, hỗ trợ xã Vĩnh Thái lên đô thị trong năm 2020. 

          2. Đề nghị các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh về việc quy định cụ thể hóa bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và mức đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 tăng cường giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện, hoàn thành mục tiêu được giao.

Họp xây dựng kế hoạch chương trình NTM năm 2020 tại huyện Diên Khánh

 

Đính kèm Công văn số 306/SNN-VPĐP 


CÁC TIN KHÁC

Triển khai Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020
Xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/08/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Suối Tiên: Long trọng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới
Quyết định khen thưởng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Xã Diên Lộc, huyện Diên Khánh công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Công bố 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Hướng dẫn hoạt động chứng nhận nông nghiệp hữu cơ
12345678910...
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA