Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/20
09:32 - 21/09/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Tặng bằng khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dânViệt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam” giai đoạn 2010-2020
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia
10:19 - 03/06/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Văn phòng Điều phối Xây dựng nông thôn mới
Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Công trình thanh niên “Ứng dụng biện pháp sinh học phòng trừ bọ cánh cứng (Brontispa longissima) hại dừa”
Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
Tin tức nông thôn mới
Tập huấn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng dẫn đăng ký ý tưởng sản phẩm và xét chọn sản phẩm, xây dựng phương án kinh doanh, xây dựng câu chuyện sản phẩm
10:51 - 11/08/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Đưa xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang ra khỏi danh sách các xã tham gia Chương trình xây dựng nông thôn mới
Phân công nhiệm vụ lãnh đạo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020
Lóp tập huấn với chuyên đề “Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng”.
Tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa năm 2019
15:49 - 24/03/2020 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có Báo cáo số 36/BC-UBND về Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Khánh Hòa họp triển khai nhiệm vụ 05 tháng cuối năm
Kết quả thực hiện Chương trình NTM tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
Xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Xã Cam An Nam phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Chính sách nông thôn mới
Quy định mới về tiêu chí kinh tế trang trại
15:00 - 24/04/2020 - Trương Công Sang
Tăng cường hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Hoạt động các ban ngành
Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP họp kiểm tra hồ sơ sản phẩm
10:39 - 29/04/2020 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 29/4/2020, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp lần 1 tại trụ sở Chi cục Phát triển nông thôn để tiến hành kiểm tra hồ sơ sản phẩm trước khi trình Hội đồng tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm.
Kế hoạch tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh, trật tự năm 2020
Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
Nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hoạt động các địa phương
UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp về rà soát Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020
08:13 - 26/08/2020 - Trương Công Sang
Ngày 12/8/2020, tại Văn phòng HĐND&UBND thành phố, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp về rà soát Chương trình nông thôn mới thành phố 6 tháng đầu năm 2020. Tham dự cuộc họp có ông Vũ Chí Hiếu – Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo và đại diện các đơn vị: UBMT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội Vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh…; thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Nha Trang giai đoạn 2016-2020
Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 27 xã, phường thuộc thành phố Nha Trang
Đổi mới ở Xuân Sơn, Vạn Ninh
Hội Cựu chiến binh xã Ninh Tân: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Hội Cựu chiến binh xã Xuân Sơn: Phát huy mô hình dân vận khéo
Thị xã Ninh Hòa sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Mô hình tốt - Cách làm hay
Hướng dẫn thực hiện về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
16:10 - 24/08/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Nhằm hướng dẫn các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gặp vướng mắc khi triển khai thực hiện tiêu chí môi trường. Ngày 10/8/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 3262/STNMT-CCBVMT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Cây Tỏi góp phần khởi sắc xã Vạn Hưng
Để phế phẩm nông nghiệp phát huy giá trị kinh tế
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu
Hải Hậu xây dựng mô hình "Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu"
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH THÂM CANH CAM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Nhà nông cần biết
Một số thông tin cần biết về hợp tác xã
10:37 - 24/12/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Thủ tục hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020
15:23 - 31/08/2020 - Nguyễn Thị Thu Thúy
Triển khai thực hiện Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính Phủ
Hướng dẫn lập hồ sơ và thủ tục cần có cho chỉ tiêu 19.2 đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020
Hướng dẫn người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chuẩn bị hồ sơ để được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực nôi trường, an ninh trật tự, văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/20
Thủ tục hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020
Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020
UBND thành phố Nha Trang tổ chức họp về rà soát Chương trình nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020
Hướng dẫn thực hiện về tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
Tập huấn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm, hướng dẫn đăng ký ý tưởng sản phẩm và xét chọn sản phẩm, xây dựng phương án kinh doanh, xây dựng câu chuyện sản phẩm
Lóp tập huấn với chuyên đề “Kỹ năng tổ chức, điều hành cuộc họp; xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong cộng đồng”.
Tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA