Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Phổ biến - Tuyên truyền
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lễ công bố xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
17:06 - 29/12/2021 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngày 24/12/2021, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Tiếp tục hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
10:11 - 17/05/2021 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngày 31/3/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1836/BNN-VPĐP về việc tiếp tục hoạt động của hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Điều phối
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Thành lập Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà năm 2020
Thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thành lập Đoàn thẩm định mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tin tức nông thôn mới
Tập huấn nghiệp vụ về môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
15:25 - 13/12/2021 - Trương Công Sang
Từ ngày 08/12 đến ngày 14/12/2021, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Viện Môi trường nông nghiệp tổ chức lớp tập huấn trực tuyến nghiệp vụ về môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới thông qua hình thức trực tuyến Zoom.
Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội Nông dân tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ nông thôn mới cấp cơ sở
Hội thảo về xây dựng mô hình thí điểm xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới
Khánh Sơn đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025
Phát triển ngành nghề nông thôn – nội dung quan trọng trong phát triển nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vạn Ninh tính đến tháng 11/2021
09:50 - 04/11/2021 - Trương Công Sang
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa
Huyện Khánh Sơn xây dựng Kế hoạch hỗ trợ xã Sơn Bình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Nha Trang tính đến tháng 11/2021
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tính đến tháng 11/2021
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Sơn tính đến tháng 11/2021
Chính sách nông thôn mới
Triển khai thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội
08:58 - 13/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 26/11/2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 12055/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030
Phê duyệt Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dưng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2022-2025
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hoạt động các ban ngành
Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2021
09:48 - 13/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Tiếp tục hỗ trợ vốn tín dụng nhằm phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới
Họp Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021
Nâng cấp 2 hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Diên Khánh
Chương trình “Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”
Xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa nông thôn mới của Đoàn thanh niên tỉnh Khánh Hòa
Hoạt động các địa phương
Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phấn đấu thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
09:26 - 06/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Huyện Diên Khánh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Huyện Vạn Ninh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh
Những kết quả tiêu biểu, nổi bật đã đạt được của xã Vĩnh Phương trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 27 xã, phường thuộc thành phố Nha Trang
Mô hình tốt - Cách làm hay
Cách làm hay trong công tác phát triển mới hợp tác xã của thành phố Cam Ranh
14:59 - 11/11/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Từ việc đổi mới giải pháp phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã ở khu vực nông thôn nêu trên, đã đem lại kết quả rõ rệt. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tp. Cam Ranh đã phát triển mới được 06 HTX tại các xã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, các cơ sở sản xuất từng bước hình thành việc sản xuất theo chuỗi liên kết, tăng thêm thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn .
Cải tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn mới xanh sạch đẹp, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc ở huyện Cam Lâm
HIệu quả của mô hình “tổ tuần tra nhân dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Cây Tỏi góp phần khởi sắc xã Vạn Hưng
Để phế phẩm nông nghiệp phát huy giá trị kinh tế
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu
Nhà nông cần biết
Các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19
16:15 - 05/03/2021 - Lê Thị Hồng Giang
Một số thông tin cần biết về hợp tác xã
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Thủ tục hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020
15:23 - 31/08/2020 - Nguyễn Thị Thu Thúy
Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) giai đoạn 2021-2025.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp” phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp ch
Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu về sản phẩm OCOP
Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính Phú về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Triển khai thực hiện Quyết định số 1274/QĐ-TTg ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính Phủ
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Lễ công bố xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Tập huấn nghiệp vụ về môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2021
Tiếp tục hỗ trợ vốn tín dụng nhằm phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới
Triển khai thực hiện Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội
Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phấn đấu thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Huyện Diên Khánh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Huyện Vạn Ninh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới
Huyện Cam Lâm tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới
Họp Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA