Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Phổ biến - Tuyên truyền
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
15:40 - 06/02/2023 - Trần Đoàn Bảo Linh
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 02/02/2023 đề ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu phát triển kinh tế tập thể giai đoạn đến năm 2030, 2045 và ban hành các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025.
08:49 - 05/01/2023 - Nguyễn Ngọc Thuý
Ngày 22 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 3525/QĐ-UBND về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025.
Công văn số 3963/SNN-VPĐP ngày 20/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ nông thôn mới nâng cao tỉnh Khánh Hòa
Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch số 9548/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.
Chương trình hội nghị tập huấn “Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2021-2025”
Tin tức nông thôn mới
Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng “Phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Chương trình mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh
09:11 - 28/10/2022 - Trương Công Sang
Xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
V/v ban hành các danh mục các hồ sơ minh chứng đạt chuẩn từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025.
Trả lời kiến nghị của địa phương tại Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Hướng dẫn xác định xã không phức tạp về an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Công bố xã Diên Điền đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
08:07 - 03/10/2022 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 30/9/2022, xã Diên Điền huyện Diên Khánh long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Đây là kết quả của sự nỗ lực to lớn cũng như niềm hãnh diện của nhân dân trên địa bàn
Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG về Chương trình nông thôn mới
Bộ chỉ số Theo dõi – Đánh giá Nước sạch nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa
Huyện Khánh Sơn xây dựng Kế hoạch hỗ trợ xã Sơn Bình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Nha Trang tính đến tháng 11/2021
Chính sách nông thôn mới
Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
12:16 - 06/12/2022 - Trương Công Sang
Ngày 15/11/2022 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 4454/QĐ-BNN-VPĐP ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Quy định quy mô thành viên đủ lớn của Hợp tác xã trong xét đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Bộ Công Thương hoàn thành ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đầy đủ các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025
Ban hành Quyết định phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Hoạt động các ban ngành
Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2021
09:48 - 13/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022
Hệ thống GIS Khánh Hòa đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng
Thông báo về cuộc thi ảnh "Check in Nha Trang, Khánh Hoà" năm 2022
Tiếp tục hỗ trợ vốn tín dụng nhằm phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới
Hoạt động các địa phương
Xã Ninh Xuân công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
15:41 - 25/11/2022 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 25/11/2022, xã Ninh Xuân long trọng tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện Vạn Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh giai đoạn 2021-2025,
Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phấn đấu thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Huyện Diên Khánh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Huyện Vạn Ninh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh
Mô hình tốt - Cách làm hay
Cách làm hay trong công tác phát triển mới hợp tác xã của thành phố Cam Ranh
14:59 - 11/11/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Từ việc đổi mới giải pháp phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã ở khu vực nông thôn nêu trên, đã đem lại kết quả rõ rệt. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tp. Cam Ranh đã phát triển mới được 06 HTX tại các xã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, các cơ sở sản xuất từng bước hình thành việc sản xuất theo chuỗi liên kết, tăng thêm thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn .
Cải tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn mới xanh sạch đẹp, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc ở huyện Cam Lâm
HIệu quả của mô hình “tổ tuần tra nhân dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Cây Tỏi góp phần khởi sắc xã Vạn Hưng
Để phế phẩm nông nghiệp phát huy giá trị kinh tế
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu
Nhà nông cần biết
Phổ biến Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
15:12 - 03/02/2023 - Lê Thị Hồng Giang
Phổ biến một số Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV
Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”
Tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đồng
Các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19
Một số thông tin cần biết về hợp tác xã
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Công văn số 8050/BNN-VPĐP ngày 29/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn triển khai một số chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
15:58 - 30/11/2022 - Nguyễn Ngọc Thuý
Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 8050/BNN-VPĐP hướng dẫn triển khai một số chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia
Quy định chi tiết Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Ban hành Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2030
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025.
Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Công văn số 8050/BNN-VPĐP ngày 29/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn triển khai một số chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Xã Ninh Xuân công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận, thu hồi địa phương đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.
Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia
Công văn số 3963/SNN-VPĐP ngày 20/10/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ nông thôn mới nâng cao tỉnh Khánh Hòa
Lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng “Phần mềm đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Chương trình mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA