Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
08:38 - 12/02/2020 - Huỳnh Quang Thành
Ngày 11/02/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 306/SNN-VPĐP về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa
21:28 - 09/12/2013 - Nguyễn Thị Hoàng Yến
Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Văn phòng điều phối) được thành lập theo Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2020
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Hội nghị cán bộ viên chức Văn phòng Điều phối nông thôn mới năm 2019
Diên Bình phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng Điều phối
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi 6 tháng năm 2019 của Văn phòng Điều phối
Tin tức nông thôn mới
Công bố 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
16:40 - 17/01/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Chiều 10/1, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Lê Tấn Bản , Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.
Ưu tiên các nguồn lực để tăng thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Hướng dẫn hoạt động chứng nhận nông nghiệp hữu cơ
Các địa phương phát triển chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Cung cấp nước sạch & vai trò của nhà nước
Nguồn vốn ngân hàng góp phần xây dựng nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Kết quả phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã xây dựng nông thôn mới
14:47 - 04/12/2019 - Trần Đoàn Bảo Linh
Xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Xã Cam An Nam phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Xã Ninh Trung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Xã Diên Điền phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
Xã Ninh Quang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020
Chính sách nông thôn mới
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
11:14 - 27/08/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngày 21/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1048/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Một số Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2017-2020 và khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Ngày 09/5/2019, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-202
Thông tư số 04/2019/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp v
Hoạt động các ban ngành
Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
15:23 - 19/12/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngày 18/12/2019, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm và tập huấn "Đánh giá và xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP theo Bộ Tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ” trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2019
Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
Nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Kết quả 09 năm thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
Hoạt động các địa phương
Thị xã Ninh Hòa sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
09:18 - 10/10/2019 - Trần Đoàn Bảo Linh
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân thị xã Ninh Hòa đã tích cực thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành các mục tiêu do Chương trình đề ra. Qua 10 năm thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã đã có nhiều khởi sắc.
Hội Cựu chiến binh xã Ninh Tân: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Hội Cựu chiến binh xã Xuân Sơn: Phát huy mô hình dân vận khéo
Xã Vạn Phú tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Vạn Ninh: Tăng cường xử lý chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường
Vĩnh Lương : Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Mô hình tốt - Cách làm hay
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP):Giải pháp phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện
09:05 - 21/12/2018 - Đinh Thị Thu Huyền
TTTĐ - Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp (IFAD) tổ chức Hội thảo quốc tế Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đây cũng là một sự kiện gắn cùng với Hội chợ quảng bá các sản phẩm làng nghề Việt Nam từ ngày 17-21/11/2018.
Để phế phẩm nông nghiệp phát huy giá trị kinh tế
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu
Hải Hậu xây dựng mô hình "Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu"
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH THÂM CANH CAM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Chuyển đổi cây trồng giúp tiết kiệm nước tưới
Nhà nông cần biết
Một số thông tin cần biết về hợp tác xã
10:37 - 24/12/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
10:55 - 23/04/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình...
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực nôi trường, an ninh trật tự, văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Điều chỉnh, bổ sung nội dung danh mục các hồ sơ chứng minh kết quả đánh giá đạt chuẩn chỉ tiêu số 19.2 theo đề nghị của Công an tỉnh
Ban hành các hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
Công bố 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Kết quả thực hiện Chương trình nông thôn mới vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
Nâng cao chất lượng đời sống người dân các xã tham gia xây dựng nông thôn mới
Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập: Nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào xây dựng nông thôn mới
Kết quả phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội tại các xã xây dựng nông thôn mới
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2019
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị vãn minh”
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA