Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Phổ biến - Tuyên truyền
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Chương trình hội nghị tập huấn “Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2021-2025”
09:44 - 26/09/2022 - Nguyễn Ngọc Thuý
Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2022, Văn phòng Điều phối NTM Khánh Hòa tổ chức Chương trình hội nghị tập huấn “Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2021-2025”
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Văn phòng Điều phối NTM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
09:29 - 28/03/2022 - Trương Công Sang
Sáng ngày 25/3/2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có các cán bộ, viên chức của Văn phòng Điều phối.
Công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2022 của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới
Quyết định số 2217/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025
Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Tin tức nông thôn mới
Định hướng thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025
15:10 - 21/04/2022 - Trần Đoàn Bảo Linh
Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới là một trong ba Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2020, Chương trình đã được lãnh đạo Đảng, nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn
Lễ công bố xã Diên An đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.
Xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021
Lễ công bố xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh đạt chuẩn nông thôn mới
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vạn Ninh tính đến tháng 11/2021
09:50 - 04/11/2021 - Trương Công Sang
Bộ chỉ số Theo dõi – Đánh giá Nước sạch nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa
Huyện Khánh Sơn xây dựng Kế hoạch hỗ trợ xã Sơn Bình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Nha Trang tính đến tháng 11/2021
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tính đến tháng 11/2021
Chính sách nông thôn mới
Thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
07:59 - 24/08/2022 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ban hành Quyết định phê duyệt Khung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
Ban hành Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 923/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Triển khai thực hiện Công điện số 698/CĐ-TTg ngày 04/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Hoạt động các ban ngành
Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2021
09:48 - 13/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022
Hệ thống GIS Khánh Hòa đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng
Thông báo về cuộc thi ảnh "Check in Nha Trang, Khánh Hoà" năm 2022
Tiếp tục hỗ trợ vốn tín dụng nhằm phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới
Họp Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021
Hoạt động các địa phương
Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phấn đấu thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
09:26 - 06/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện Vạn Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh giai đoạn 2021-2025,
Huyện Diên Khánh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Huyện Vạn Ninh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh
Những kết quả tiêu biểu, nổi bật đã đạt được của xã Vĩnh Phương trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Mô hình tốt - Cách làm hay
Cách làm hay trong công tác phát triển mới hợp tác xã của thành phố Cam Ranh
14:59 - 11/11/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Từ việc đổi mới giải pháp phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã ở khu vực nông thôn nêu trên, đã đem lại kết quả rõ rệt. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tp. Cam Ranh đã phát triển mới được 06 HTX tại các xã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, các cơ sở sản xuất từng bước hình thành việc sản xuất theo chuỗi liên kết, tăng thêm thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn .
Cải tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn mới xanh sạch đẹp, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc ở huyện Cam Lâm
HIệu quả của mô hình “tổ tuần tra nhân dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Cây Tỏi góp phần khởi sắc xã Vạn Hưng
Để phế phẩm nông nghiệp phát huy giá trị kinh tế
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu
Nhà nông cần biết
Phổ biến một số Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV
14:44 - 19/09/2022 - Lê Thị Hồng Giang
Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”
Tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đồng
Các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19
Một số thông tin cần biết về hợp tác xã
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Ban hành Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025
10:27 - 15/09/2022 - Trương Công Sang
Ngày 14/9/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 2182/HD-SGDĐT Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025
Ban hành Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Ban hành Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thuỷ sản giai đoạn 2021-2030
Công văn số 3094/BXD-QHKT hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Chương trình hội nghị tập huấn “Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2021-2025”
Ban hành Hướng dẫn Thực hiện tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025
Thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Công văn số 3094/BXD-QHKT hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận, thu hồi địa phương đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 theo chức năng quản lý nhà nước được giao
Thông qua Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Triển khai thực hiện Quyết định số 1680/QĐ-BNN-QLCL ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia 2021-2025.
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA