Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Tập huấn: Kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới
08:39 - 19/06/2018 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngày 09/8/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8109//KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2018-2020
Kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 – 2020
Triển khai thực hiện Nghi định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin
Xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu để nhân rộng
Tin tức nông thôn mới
Thái Bình quyết tâm bứt phá trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt
10:38 - 28/03/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Tỉnh Thái Bình quyết tâm bứt phá cả về lượng và chất, trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, tỉnh giàu mạnh của đồng bằng Bắc Bộ cũng như của cả nước.
Phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2019 cho các đơn vị
Tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới đối với các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2020
Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Thông báo về việc ngừng tiếp nhận các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Phát triển du lịch nông thôn - giải pháp căn cơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
9 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới 2017: Hoàn thiện đúng lộ trình
09:43 - 03/10/2017 - Nguyễn Thị Thu Thúy
Mặc dù Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới (NTM) tại Khánh Hòa đang gặp không ít khó khăn, nhưng với sự nỗ lực từ nhiều phía, 9 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 đang hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng để về đích theo đúng lộ trình.
Nông thôn mới tỉnh Khánh Hoà: 03 năm (2016-2018) nhìn lại
Cam Thành Bắc: Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Hiện trạng thực hiện tiêu chí Điện thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hoà
Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Xuân Sơn: Nỗ lực về đích sớm trong xây dựng nông thôn mới
Chính sách nông thôn mới
Phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020
10:04 - 14/12/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg phê duyệt đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020.
Duy trì, nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các xã thực hiện Chương trình nông thôn mới
Ngày 26 /10 /2018 UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3253/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh khánh hòa giai đoạn 2018-2020
Kinh nghiệm ban hành bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các sản phẩm chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ninh
Triển khai thực hiện Công văn số 9787/VPCP-KSTT ngày 09/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020
Ngày 24/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Chương I Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Hoạt động các ban ngành
Kết quả 09 năm thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
08:54 - 12/12/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Trải qua 09 năm thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, tỉnh Khánh Hoà đã nghiêm túc triển khai thực hiện và có nhiều thành quả nổi bật.
Tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2017
Hoạt động các địa phương
Vĩnh Lương : Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
08:47 - 17/12/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Vạn Ninh: Tăng cường xử lý chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường
Ninh Tân : Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Vạn Thọ : Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Diên Lộc : Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Suối Tiên : Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Mô hình tốt - Cách làm hay
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP):Giải pháp phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện
09:05 - 21/12/2018 - Đinh Thị Thu Huyền
TTTĐ - Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Quỹ Quốc tế Phát triển Nông nghiệp (IFAD) tổ chức Hội thảo quốc tế Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đây cũng là một sự kiện gắn cùng với Hội chợ quảng bá các sản phẩm làng nghề Việt Nam từ ngày 17-21/11/2018.
Biểu dương 55 mô hình, điển hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới
Phú Thọ tiếp tục gắn tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới
Trồng 700 cây cam mật không hạt, có trái nào bán hết trái đó, lời 200 triệu
MÔ HÌNH CÂY ỚT NĂM 2015 TẠI XÃ NINH THƯỢNG
Mật ong bạc hà trên cao nguyên đá
Nhà nông cần biết
1001 chiêu làm giả phân bón ở VN
15:48 - 23/10/2015 - Nguyễn Viết Chiến
Trộn cao lân giá rẻ, trộn hàng kém chất vào bao bì thương hiệu uy tín, lập lờ tỉ lệ trên nhãn mác, sản xuất nhãn mác nhái… là những chiêu thức ngày càng tinh vi của các đối tượng sản xuất và kinh doanh phân bón giả hiện nay.
Dưa kiểng tí hon sẽ có mặt trên thị trường dịp tết
4 giống lan hồ điệp phù hợp trồng ở miền Bắc
Giống lúa thuần CNC11 chất lượng cao
Lợi nhuận trồng lúa tăng 40% nhờ ‘bắt tay nhau’
Khánh Hòa tìm giải pháp phát triển nghề nuôi tôm hùm bền vững
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Tài liệu đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm
11:40 - 23/10/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 16-18/10/2018, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại tỉnh Đồng Nai.
Điều chỉnh, bổ sung nội dung danh mục các hồ sơ chứng minh kết quả đánh giá đạt chuẩn chỉ tiêu số 19.2 theo đề nghị của Công an tỉnh
Ban hành các hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 712
Thực hiện tiêu chí "đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ" khi xây dựng nông thôn mới
Văn - Thơ - Ảnh
19 TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
07:20 - 20/10/2015 - Nguyễn Viết Chiến
Cảm xúc của một nhà giáo với 38 năm đứng trên bục giảng về Chương trình nông thôn mới.
NÔNG THÔN NGÀY NAY
CÁNH ĐỒNG MUỐI
CHIỀU QUÊ
NÔNG THÔN MỚI HIỆN VỀ
Tin nổi bật
Ngày 01/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị
Thái Bình quyết tâm bứt phá trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt
Phát triển du lịch nông thôn - giải pháp căn cơ nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
Thủ tướng trao thưởng cho các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc về tam nông
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP):Giải pháp phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện
Hua La cán đích nông thôn mới, ruộng hoa, đường đẹp
Phú Thọ tiếp tục gắn tái cơ cấu nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới
Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả ra sao?
Nghệ An thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới từ Hàn Quốc
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA