Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Phổ biến - Tuyên truyền
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
16:35 - 12/09/2023 - Nguyễn Ngọc Thuý
Ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Thông báo kết luận số 234/TB-UBND ngày 08/6/2023 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022.
08:08 - 12/06/2023 - Nguyễn Ngọc Thuý
Ngày 08/6/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Thông báo kết luận số 234/TB-UBND của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành hướng dẫn cụ thể các tiêu chí, chỉ tiêu trong Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025.
Công văn số 1626/SYT-NVYD ngày 10/5/2023 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện các Tiêu chí về y tế trong Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025
Thông báo số 174/TB-UBND ngày 05/5/2023 về kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến tháng 4/2023
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Văn phòng Điều phối
Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025.
Tin tức nông thôn mới
Ban hành các danh mục hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.
10:49 - 13/06/2023 - Nguyễn Ngọc Thuý
Ngày 12/06/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2399/SNN-VPĐP về việc Ban hành các danh mục hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.
Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 10/8/2023 của Hội đòng nhân dân thành phố Cam Ranh về việc điều chỉnh chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao năm 2023
Phổ biến Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính
Phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn khai thác sử dụng Bộ pháp điển
Phổ biến thông tin cuộc thi “Dữ liệu với cuộc sống – Data for life”
Thông báo Kết luận số 440/TB-VPĐP ngày 18/9/2023 của Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại buổi làm việc với thành phố Cam Ranh về kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại thành phố Cam Ranh
09:20 - 07/04/2023 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 21/3/2023, ông Lê Bá Ninh – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Tổ phó Tổ công tác về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì cuộc họp kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (viết tắt là Chương trình) tại UBND thành phố Cam Ranh.
Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh đăng ký đạt chuẩn năm 2023.
Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2023 trên địa bàn huyện Diên Khánh
Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Nha Trang
Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại huyện Diên Khánh
Kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh
Chính sách nông thôn mới
Ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
08:20 - 08/08/2023 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 21/7/2023, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 27/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025.
Điều chỉnh danh mục hồ sơ minh chứng đạt chuẩn từng tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025
Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2023 – 2025
Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện và bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu an ninh, trật tự đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
Hoạt động các ban ngành
Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2021
09:48 - 13/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đo
Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia - Viet Solutions” năm 2022
Hệ thống GIS Khánh Hòa đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng
Thông báo về cuộc thi ảnh "Check in Nha Trang, Khánh Hoà" năm 2022
Hoạt động các địa phương
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
10:42 - 27/06/2023 - Đinh Thị Thu Huyền
UBND huyện Khánh Vĩnh ban hành Kế hoạch số 1423/KH-UBND ngày 18/5/2023 về Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Kế hoạch tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Xã Ninh Xuân công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND huyện Vạn Ninh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh giai đoạn 2021-2025,
Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phấn đấu thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Mô hình tốt - Cách làm hay
Cách làm hay trong công tác phát triển mới hợp tác xã của thành phố Cam Ranh
14:59 - 11/11/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Từ việc đổi mới giải pháp phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã ở khu vực nông thôn nêu trên, đã đem lại kết quả rõ rệt. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tp. Cam Ranh đã phát triển mới được 06 HTX tại các xã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, các cơ sở sản xuất từng bước hình thành việc sản xuất theo chuỗi liên kết, tăng thêm thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn .
Cải tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn mới xanh sạch đẹp, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc ở huyện Cam Lâm
HIệu quả của mô hình “tổ tuần tra nhân dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Cây Tỏi góp phần khởi sắc xã Vạn Hưng
Để phế phẩm nông nghiệp phát huy giá trị kinh tế
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu
Nhà nông cần biết
Phổ biến Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT
15:12 - 03/02/2023 - Lê Thị Hồng Giang
Phổ biến một số Luật được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV
Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”
Tài liệu phổ cập kỹ năng số cộng đồng
Các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19
Một số thông tin cần biết về hợp tác xã
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử
09:11 - 15/06/2023 - Đinh Thị Thu Huyền
Công văn số 3445/BNN-VPĐP ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử
Công văn số 8050/BNN-VPĐP ngày 29/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn triển khai một số chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 2332/QĐ-BCT ngày 07/11/2022 của Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia
Quy định chi tiết Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà
Ban hành Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
Ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025
Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh
Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ các cấp, người dân và cộng đồng tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Sơn
Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện và bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021-2025
Hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử
Ban hành các danh mục hồ sơ minh chứng huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.
Thông báo kết luận số 234/TB-UBND ngày 08/6/2023 của Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Hội đồng thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Kế hoạch thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu an ninh, trật tự đối với các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA