Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
08:21 - 08/07/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Ngày 30/6/2020, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương có Công văn số 715/VPĐP-TTHTQT về việc tổ chức Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia
10:19 - 03/06/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Công trình thanh niên “Ứng dụng biện pháp sinh học phòng trừ bọ cánh cứng (Brontispa longissima) hại dừa”
Hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam
Triển khai Quyết định số 03/2020/QĐ-TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Tin tức nông thôn mới
Xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
16:08 - 19/06/2020 - Trương Công Sang
Ngày 19/6/2020, tại Hội trường xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và ra mắt cuốn lịch sử cách mạng xã Sông Cầu giai đoạn 1975-2015. Đến tham dự buổi lễ, có ông Lê Bá Ninh - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo UBND huyện Khánh Vĩnh, các phòng ban của huyện cùng Đảng uỷ, chính quyền, nhân dân xã Sông Cầu.
Triển khai Chương trình phối hợp giữa Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam năm 2020
Khánh Vĩnh: Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Để miền quê đáng sống
Dự thảo Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/08/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa năm 2019
15:49 - 24/03/2020 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 18/3/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có Báo cáo số 36/BC-UBND về Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Kết quả thực hiện Chương trình NTM tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020
Xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Xã Cam An Nam phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Xã Ninh Trung phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Chính sách nông thôn mới
Quy định mới về tiêu chí kinh tế trang trại
15:00 - 24/04/2020 - Trương Công Sang
Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025
Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Một số Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn giai đoạn 2017-2020 và khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Hoạt động các ban ngành
Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP họp kiểm tra hồ sơ sản phẩm
10:39 - 29/04/2020 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 29/4/2020, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp lần 1 tại trụ sở Chi cục Phát triển nông thôn để tiến hành kiểm tra hồ sơ sản phẩm trước khi trình Hội đồng tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm.
Kế hoạch tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên lĩnh vực an ninh, trật tự năm 2020
Tập huấn Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn sau năm 2020
Nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Hoạt động các địa phương
Thị xã Ninh Hòa sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
09:18 - 10/10/2019 - Trần Đoàn Bảo Linh
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, cán bộ và nhân dân thị xã Ninh Hòa đã tích cực thực hiện các nội dung công việc để hoàn thành các mục tiêu do Chương trình đề ra. Qua 10 năm thực hiện, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã đã có nhiều khởi sắc.
Đổi mới ở Xuân Sơn, Vạn Ninh
Hội Cựu chiến binh xã Ninh Tân: Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Hội Cựu chiến binh xã Xuân Sơn: Phát huy mô hình dân vận khéo
Xã Vạn Phú tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Vạn Ninh: Tăng cường xử lý chất thải rắn, đảm bảo vệ sinh môi trường
Mô hình tốt - Cách làm hay
Cây Tỏi góp phần khởi sắc xã Vạn Hưng
14:10 - 12/03/2020 - Huỳnh Quang Thành
Đang mùa thu hoạch Tỏi, đến xã Vạn Hưng những ngày này, cảm nhận không khí thu hoạch Tỏi của bà con rộn ràng, cái nắng sau tết cùng với màu vàng cây Tỏi và hương Tỏi cay nồng làm rộn ràng, xôn xao trong lòng ở một xã nông thôn mới với một cây trồng được đem về và phát triển cùng với những tháng năm tập trung xây dựng nông thôn mới;
Để phế phẩm nông nghiệp phát huy giá trị kinh tế
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu
Hải Hậu xây dựng mô hình "Gia đình nông thôn mới kiểu mẫu"
HIỆU QUẢ MÔ HÌNH THÂM CANH CAM ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
Chuyển đổi cây trồng giúp tiết kiệm nước tưới
Nhà nông cần biết
Một số thông tin cần biết về hợp tác xã
10:37 - 24/12/2019 - Đinh Thị Thu Huyền
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Hướng dẫn người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chuẩn bị hồ sơ để được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP
15:56 - 27/04/2020 - Trương Công Sang
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sau khi đã có Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ về vấn đề này. Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 24/4/2020 và các chế độ quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01/4/2020.
Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực nôi trường, an ninh trật tự, văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020
Ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Điều chỉnh, bổ sung nội dung danh mục các hồ sơ chứng minh kết quả đánh giá đạt chuẩn chỉ tiêu số 19.2 theo đề nghị của Công an tỉnh
Ban hành các hướng dẫn tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Tham gia Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và Cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia
Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá sản phẩm OCOP họp kiểm tra hồ sơ sản phẩm
Hướng dẫn người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chuẩn bị hồ sơ để được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP
Quy định mới về tiêu chí kinh tế trang trại
Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Công trình thanh niên “Ứng dụng biện pháp sinh học phòng trừ bọ cánh cứng (Brontispa longissima) hại dừa”
Cây Tỏi góp phần khởi sắc xã Vạn Hưng
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA