Trang chủ
KHÁNH HÒA QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Hệ thống tổ chứcExpand Hệ thống tổ chức
Tin tức nông thôn mớiExpand Tin tức nông thôn mới
Điều hành - Tác nghiệpExpand Điều hành - Tác nghiệp
Tiến độ thực hiện NTMExpand Tiến độ thực hiện NTM
Chính sách nông thôn mớiExpand Chính sách nông thôn mới
Hoạt động các ban ngànhExpand Hoạt động các ban ngành
Hoạt động các địa phươngExpand Hoạt động các địa phương
Mô hình tốt - Cách làm hayExpand Mô hình tốt - Cách làm hay
Nhà nông cần biếtExpand Nhà nông cần biết
Văn bản tài liệu hướng dẫnExpand Văn bản tài liệu hướng dẫn
Phổ biến - Tuyên truyền
Văn - Thơ - ẢnhExpand Văn - Thơ - Ảnh
Hỏi đáp, tuyên truyền Nông thôn mới
Nông thôn mới Trung ương
UBND tỉnh Khánh Hòa
Định hướng thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025
15:10 - 21/04/2022 - Trần Đoàn Bảo Linh
Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới là một trong ba Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2020, Chương trình đã được lãnh đạo Đảng, nhà nước tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn
Tìm kiếm
Hệ thống tổ chức
Văn phòng Điều phối NTM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
09:29 - 28/03/2022 - Trương Công Sang
Sáng ngày 25/3/2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có các cán bộ, viên chức của Văn phòng Điều phối.
Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Điều phối
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Tiếp tục hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2021
Thành lập Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà năm 2020
Tin tức nông thôn mới
Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
16:50 - 01/03/2022 - Đinh Thị Thu Huyền
Quy định này quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận và công nhận lại phường thuộc quận, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là phường, thị trấn); quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh) đạt chuẩn đô thị văn minh.
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
Họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG về Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022
Hội thảo tổng kết Dự án “Tăng cường tiếp cận thị trường cho người dân nông thôn thông qua mạng lưới thông tin thị trường dựa trên nền tảng công nghệ thông tin trong xây dựng nông thôn mới”
Ngày 27/12/2021, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BNNPTNT về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành
Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và Hội Nông dân tỉnh về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại
Điều hành - Tác nghiệp
Sông Cầu: xã đầu tiên thuộc huyện miền núi đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
14:44 - 14/09/2018 - Trần Đoàn Bảo Linh
Ngày 04/9/2018, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức Đoàn kiểm tra, rà soát danh mục đầu tư và nhu cầu kinh phí đầu tư Chương trình nông thôn mới năm 2019 tại xã Sông Cầu huyện Khánh Vĩnh. Tham gia Đoàn kiểm tra có đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Văn hoá và Thể thao, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh.
Giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới
Tiến độ thực hiện NTM
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vạn Ninh tính đến tháng 11/2021
09:50 - 04/11/2021 - Trương Công Sang
Bộ chỉ số Theo dõi – Đánh giá Nước sạch nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã Ninh Phước, thị xã Ninh Hòa
Huyện Khánh Sơn xây dựng Kế hoạch hỗ trợ xã Sơn Bình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Nha Trang tính đến tháng 11/2021
Hiện trạng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh tính đến tháng 11/2021
Chính sách nông thôn mới
Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
14:55 - 20/04/2022 - Trương Công Sang
Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giaI đoạn 2021-2025
Quyết định số 263/QĐ-TTG ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 174/QĐ-TTg ngày ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030
Hoạt động các ban ngành
Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong 09 tháng đầu năm 2021
09:48 - 13/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Tiếp tục hỗ trợ vốn tín dụng nhằm phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới
Họp Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2021
Nâng cấp 2 hệ thống cấp nước sinh hoạt tại Diên Khánh
Chương trình “Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”
Xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa nông thôn mới của Đoàn thanh niên tỉnh Khánh Hòa
Hoạt động các địa phương
Huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phấn đấu thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
09:26 - 06/12/2021 - Trần Đoàn Bảo Linh
Huyện Diên Khánh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Huyện Vạn Ninh tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Vạn Ninh
Những kết quả tiêu biểu, nổi bật đã đạt được của xã Vĩnh Phương trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới
Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở 27 xã, phường thuộc thành phố Nha Trang
Mô hình tốt - Cách làm hay
Cách làm hay trong công tác phát triển mới hợp tác xã của thành phố Cam Ranh
14:59 - 11/11/2020 - Đinh Thị Thu Huyền
Từ việc đổi mới giải pháp phát triển thành phần kinh tế hợp tác xã ở khu vực nông thôn nêu trên, đã đem lại kết quả rõ rệt. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tp. Cam Ranh đã phát triển mới được 06 HTX tại các xã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, giải quyết việc làm, các cơ sở sản xuất từng bước hình thành việc sản xuất theo chuỗi liên kết, tăng thêm thu nhập cho người dân ở khu vực nông thôn .
Cải tạo cảnh quan môi trường ở nông thôn mới xanh sạch đẹp, bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc ở huyện Cam Lâm
HIệu quả của mô hình “tổ tuần tra nhân dân” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
Cây Tỏi góp phần khởi sắc xã Vạn Hưng
Để phế phẩm nông nghiệp phát huy giá trị kinh tế
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là hướng đi tất yếu
Nhà nông cần biết
Các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19
16:15 - 05/03/2021 - Lê Thị Hồng Giang
Một số thông tin cần biết về hợp tác xã
Văn bản tài liệu hướng dẫn
Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về việc quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"
16:16 - 11/03/2022 - Đinh Thị Thu Huyền
Thông tư này quy định về nguyên tắc, tiêu chí, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2022 và thay thế Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN) giai đoạn 2021-2025.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ sơ cấp và giáo trình đào tạo nghề “Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp” phục vụ đào tạo nghề nông nghiệp ch
Thông báo về việc sử dụng cơ sở dữ liệu về sản phẩm OCOP
Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính Phú về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Thủ tục hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2020
Văn - Thơ - Ảnh
Mắt biếc làng quê
19:42 - 05/12/2013 - Huỳnh Quang Thành
Nắng tỏa làng quê
Diên Sơn, Làng quê đổi mới
Chuyện Anh Mười Kim hiến đất xây dựng nông thôn mới
Tin nổi bật
Định hướng thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025
Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới và Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025
Văn phòng Điều phối NTM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giaI đoạn 2021-2025
Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về việc quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự"
Quyết định số 263/QĐ-TTG ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh
Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lễ công bố xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Tập huấn nghiệp vụ về môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
VIDEO CLIP
Sở NNPTNT Khánh Hòa
Sở Kế hoạch và Đầu tư

VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI TỈNH KHÁNH HÒA